Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
Info til selgere

Retningslinjer for produktutvalg

Markedet har en klar samisk profil og Vuonnamárkanat skal forbindes med produkter av høy kvalitet og god gammeldags markedsstemning. Produktutvalget skal ta utgangspunkt i det som produseres av lokale og regionale småprodusenter. Produktene skal være naturprodukter og/eller original kunst og design, som for eksempel selvplukkede bær og sopp, hjemmedyrka grønnsaker, ulike typer varer av småprodusenter, kortreist mat, treprodukter, skinnprodukter, klær og tilbehør, smykker, kunsthåndverk og duodji.

Det er ikke anledning å selge innkjøpte fabrikkprodukter. Det er ikke anledning til å stille med annonse/reklameboder eller drive med politisk/religiøs propaganda eller lignende på markedsområdet.

NB! Produktene behøver ikke å være samiske selv om markedet er samisk!

Det er mange som ønsker å delta, og arrangør kan ikke garantere at alle får plass, eller den plassen de ønsker seg. Arrangøren er suveren og trenger ikke å begrunne sin avgjørelse.

Alle selgere betaler deltakeravgift kr 650 (800,- dersom dere har bestilt strøm) og besøkere betaler inngangsbillett til markedet (kr 100 pr voksen, og 50 per barn). Deltakeravgift og inngangsbillett er med å finansiere markedet.

Foto: Ingerid Jordal