Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
Koftekonkurranse
Alle som har på seg kofte kan melde seg på Isak Saba senterets koftekonkurranse! De har egen bod under markedet der påmelding skjer fra markedsstart til slutt, da premiene trekkes.

Det er ikke en konkurranse som sådan, der peneste kofte velges, men en trekning av pengepremier blant de påmeldte.
 
Dette er et ledd i å få flere til å ha på seg kofte - så løp hjem og finn fram kofta!
 
 
Foto: Ingerid Jordal