Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
Søknad om bodplass
Markedet går av stabelen lørdag 05. september 2020. 

Selgere må huske å søke om bodplass.  NB! Påmeldingsfristen har gått ut.

OBS! Årets Vuonnamárkanat er dessverre avlyst på grunn av koronapandemien. 

For mer informasjon, se Vuonnamárkanats hjemmeside: https://www.facebook.com/vuonnamarkanat 

 

 

 


 

 

 

 

Søknadsskjema http://www.varjjat.org/govat/doc/sknad_om_bodplass_2018_norsk.pdf

Søknadsskjema http://www.varjjat.org/govat/doc/sknad_bodplass_2018_samisk.pdf

Søknadsskjema http://www.varjjat.org/govat/doc/sknad_om_bodplass_2018_finsk.pdf

eller fås ved henvendelse til Varanger Samiske Museum, tlf. 952 62 155 /e-post: vsm-info@dvmv.no

Påmelding/søknad kan sendes pr. email, post eller leveres på Varanger Samiske Museum.

E-post: vsm-info@dvmv.no

Post:   9840 Varangerbotn

Tlf:   +47 952 62 155 

Foto: Ingerid Jordal