Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
Program
Vuonnamárkanat 2018

Varangerbotn lørdag 1. september
kl 10 -16

Gratis parkering. Inngang kr 50/voksen
 
Marked som tar utgangspunkt i de gamle samiske markedstradisjonene. Her får du kjøpt håndverk, original design, lokale naturprodukter og spise god mat!
 
 

Program
 

10.00 portene åpnes

10.30 Åpning av Informasjonspunkt for Varangerhalvøya nasjonalpark, Gapahuken

11.00 Fortellerstund i lavvu på samisk

11.00 Presentasjon av "Den samiske fortellingen"       ved Kåre Vennerød, Bibliotekbussen

11.30 Humlekassesnekring, Gapahuken

12.00 Foredrag med Karin Vasara

13.00 Fortellerstund i lavvu på norsk

14.00 Fortellerstund i bibliotekbussen

15.00 Joikekonsert

15.40 Prisutdelinger

Hele dagen: demonstrasjon av Sáhkkuspill, hesteridning, hundekjøring, lassokasting, humlekassesnekring, demonstrasjon av  håndsaging av rundtømmer til plank

Koftetrekning med ny hovedpremie 10.000,- kroner som trekkes mellom alle påmeldte i tillegg til de vanlige premiene.

 
 
 
 
 
 
 
Foto: Ingerid Jordal