Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
Program
 
 
 OBS! Årets Vuonnamárkanat er dessverre avlyst på grunn av koronapandemien. 

For mer informasjon, se Vuonnamárkanats hjemmeside: https://www.facebook.com/vuonnamarkanat 

  

    Várjjat Sámi Musea, Varangerbotn, 5. september 2020

 Kun 1200 billetter selges, på grunn av restriksjoner i forbindelse med coronapandemien. 

Vi har i samråd med kommunelegen i Nesseby kommet fram til en løsning for å kjøre et sikkert marked med tanke på smittevern. Vi slipper inn publikum i puljer med tidsbegrensa billett. 
 
Kl. 09.00 – 11.00 : 200 personer i risikogruppa (eldre, folk med underliggende sykdommer etc.)

Kl. 11.00 -14.00 : 500 personer

Kl. 14.00 – 17.00: 500 personer

Til sammen vil da 1200 mennesker kunne besøke markedet. Vi vil ha forhåndssalg av billetter f.o.m. 1. august 2020 kl.10.00.

 
PROGRAM

Lørdag 5. september:

Kl. 09.00    200 publikummere i risikogruppa slippes inn. Det er viktig at dette respekteres.

Kl. 10.45    Konsert med Sara Mariell og Andreas

Kl. 11.00    500 publikummere slippes inn.

Kl. 13.45   Konsert med Sara Mariell og Andreas 

 Kl. 14.00   500 publikummere slippes inn.

 Kl. 16.30 Konsert med Sara Mariell og Andreas

Kl. 16.45   Koftetrekning; vinn 1000 kr! Ha på deg kofta og registrer deg i Isak Saba-senteret sin salgsbod.

Hovedpremie kr. 1000.

Kl. 17.00   Alle salgsboder stenger