Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
Museumsbutikk
Hovedsortimentet i butikken er bøker, og vi har bøker av alle slag: fagbøker, faktabøker, skjønnlitteratur, barnebøker, med mer; i hovedsak på norsk og samisk, sistenevnte også i en del språkbøker og skolemateriell. Vi har også en del litteratur på engelsk og andre språk. 
 
I tillegg til bøker har vi samisk musikk, noe husflidsprodukter og kunst.
 
Ring oss på tlf 41 07 00 50 for info om museumsbutikk.