Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
Tilbud til skoler og barnehager
Skolen 
 
DKS-opplegg:
I tillegg tilpasser vi de fleste tema innen forhistorie og sjøsamisk kulturhistorie etter skolens ønsker.Vi tilbyr også ordinær omvisning i basisutstillinga "Sjøsamene". På forespørsel, og tilpasset de ressursene vi har tilgjengelig, kan vi formidle andre tema.
Alle tema kan tilbys på nordsamisk.

Videregående skoler, voksenopplæring og andre kan også be om tilpassede opplegg hos oss. 

Barnehagen
Vi tilbyr også opplegg tilpasset for barnehager, klikk her.


Bestille opplegg:
For bestilling og informasjon om priser kontakt:
tlf: 410 70 050 eller e-post vsm-info@dvmv.no