Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
Ceavccageađge/Mortensnes

 
Ceavccageaðge/Mortensnes kulturminneområde er et av de rikeste og mest særpregede kulturminneområder i Skandinavia. Stedet utmerker seg ved det lange tidsrommet det har vært bebodd og brukt, og den store mengden og de mange forskjellige typene av kulturminner. 
 
Det største registrerte urgravfeltet i Varanger ligger her. Gjennom arkeologiske undersøkelser har man funnet ut at de døde ofte ble svøpt i never som ble sydd sammen med senetråd. Noen ganger ble de begravd i pulk. Gravgavene har variert over tid, og inkluderer blant annet redskaper av bein og horn, ski av tre, smykker av bronse, samt skjell og forskjellige dyrebein.

Kulturminnene i området kan grovt deles inn i to grupper: boplasser og spor etter religionsutøvelse. Les mer om kulturminner her: luondu.no

Les mer og samisk tro og mytologi her: saivu.com 

Publikum kan oppleve kulturminnene langs en opparbeidet kultursti og skilting i terrenget. Deler av området kan besøkes av rullestolbrukere.
 
På samisk har stedet navn etter offersteinen Ceavccageaðge. På norsk kalles den Transteinen eller Graksesteinen.

Tilrettelagte vandrestier i området med informativ skilting

  • For guiding i området bestill på forhånd
Bestilling over telefon:
(+47) 41 07 00 50 (sentralbord)
epost: vsm-info@dvmv.no
 
Bruk av gammen etter avtale med museet.