Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
Duodji
Museet har en rikholdig samling moderne duodji - samisk håndverk - fra hele Sápmi. Gjenstandene er fra Russland, Finland, Sverige og Norge, nord og sør, øst og vest. Duodji deles tradisjonelt inn i mykduodji: skinn- og tekstilarbeid, og hardduodji: tre- og hornarbeid. Sølvsmedkunst kommer i tillegg. 

Museets duodjisamling er basert på innkjøp som ble gjort etter to konkurranser år 2000 og 2005, som et ledd i museets arbeid med å bevare og formidle samisk håndverkstradisjon. Konkurransen i år 2000 kom i stand etter forespørsel fra Bernt Fossum i Oslo, som også bidro med midler til innkjøp av duodji. Det samme gjentok seg i 2005, og takket være Fossums sjenerøsitet og interesse for duodji er Varanger Samiske Museum i besittelse av en flott duodjisamling som nå kan beskues på museet.