Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
Spilleregler
Mikkel Berg-Nordlie har gjort et stort arbeid med samle inn spilleregler for det gamle samiske brettspillet shkku. Han har sammenfattet dem i heftet "Hvordan spille shkku" / "N shkostalat!" hvor han presenterer tre av de mange ulike variantene av regelsett. Last det ned her p norskeller samisk.
 
Du kan ogs laste ned og skrive ut spillebrett her!