Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
Folk og fugl - faktaark
Varanger Samiske Museum deltok i prosjektet Folk og fugl under satsingen Fugleturisme i Midt- og Øst-Finnmark som ble drevet lokalt av BioForsk Svanhovd. Prosjektet lå under Miljødirektoratets verdiskapingsprogram Naturarven som verdiskaper. Museet produserte faktaark om fugl i samisk kultur og tradisjon - disse er nå tilgjengelig digitalt.

Du kan lese mer om prosjektet på BioForsks nettsider.
 
Museet produserte ulike faktarark om fugl i mytologisk sammenheng, i arkeologisk kontekst, lokale fuglenavn på samisk, som tradisjonell næring, mm. 
 
Last ned faktaarkene som pdf: