Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
Nettutstillinger
Museet har produsert to nettutstillinger/nettsider:
 
handler om samisk tro og mytologi. Her er ulike temaer og flere bildefortellinger med lyd. Du finner også en del sagn og eventyr og en liste over relevante kilder. Nettutstillingen finnes på norsk, nordsamisk og engelsk.
 
 
handler om kulturminneområdet Ceavccageađge/Mortensnes. Her er finner du oversikt over perioder, kulturminner og mytologi knyttet til landskapet. Noen joiker og eventyr finnes som lydklipp. Nettutstillingen finnes på norsk, nordsamisk og engelsk.