Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
Utstillinger
Museet viser både faste og midlertidige utstillinger gjennom hele året.
 
Faste utstillinger
  • Basisutstilllinga Sjøsamene
  • Lekerommet Stállobiedju
  • Samisk håndverk Duodji
  • Museets utsmykning i korridoren: belter og bånd - holbier og ermekanter 
  • Luondu - bassi eanadat, fast utstilling i museumbygget på Mortensnes
De midlertidige utstillingene vises i utstillingssalen Iŋggágoahti, kantina og hallen. Det varierer fra ulike former for kunst: billedkunst, foto, skulptur; til temautstillinger av ulikt slag og informasjonsutstillinger. 
 
Museet har fast samarbeid med Nesseby oppvekstsenter og viser årlig i mai Elevutstillinga som er elevarbeider og prosjekter, kunst og håndverk.
 
Museet har også egne nettutstillinger
  • saivu.com - om samisk tro og mytologi
  • luondu.no - om kulturminner på Ceavccageađge/Mortensnes