Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
Bååstede - tilbakeføring av samisk kulturarv

2000 gjenstander skal tilbake til Sápmi 

 
Bååstede betyr "tilbake" på sørsamisk, og er en tilbakeføringsavtale for samisk museumsmateriale signert av tre parter: Norsk folkemuseum og Kulturhistorisk museum i Oslo - som begge er nåværende eiere av gjenstandene, og Sametinget. Halvparten av samlingen - vel 2000 gjenstander - skal overføres til de seks samiske museumsstiftelsene underlagt Sametingets forvaltning. Dette er en historisk begivenhet! Et nasjonalmuseum overfører - repatrierer - kulturhistorisk materiale tilbake til de opprinnelige eierne, det samiske folk!
 
For nessebyværinger betyr det at vi skal få tilbake 80-90 gjenstander som i dag ligger på Norsk folkemuseum. Vi ønsker å inkludere innbyggerne, og har gjennomført flere Bååstedemøter.
 
Les mer om Bååstede på folkemuseets hjemmeside.
 
Les rapporten fra utredningen her.
 
Les mer om Bååstede på Sametingets hjemmeside.
 
Bildet: Gjenstander vi allerede har utstilt er aktuelle for tilbakeføring. Disse er utlånt av Norsk folkemuseum. Foto: HP/Várjjat Sámi Musea.