Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
Prošeavttat

Prošeavttat

Museas leat moadde olgguldas ruhtaduvvon prošeavttat jođus. Olu musea doaimmat leat olgguldas ruohtadeamen duohken – go museas leat unnán bargit ja čavges bušeahttat.
 
Mis leat čuovvovaš prošeavttat jođus 2015:

DIGSAM – digitaliseret sámi kulturárbbi
Joik i Varanger – duođaštit ja vurket luđiid
Skjřtsel Murggiid/Klubben – seailluheapmi, galbbaid cegget ja gaskkustit kulturmuittuid
Nuorttanaste – digitaliseret jietnafiillaid John Ole Nilsena rohke vuorkkás.
Forskningsnytt – čohkket, digitaliseret ja gaskkustit ođđa dutkama

Plánejuvvon prošeavttat gos vuordit vástádusa:

Gea mu gávtti – skuvlafálaldat gos muitalat gávtti birra, vuordit vástádusa Sámedikkis.
Eanet diehtu prošeavttaid birra, deaddil prošeavtta nama.