Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
Prosjekter
Vi har følgende prosjekt i gang i 2021:
"Kofter på tvers av tida". Om endringer i bruk av kofter i Nesseby de siste hundre år, og hvordan dette kan sees i sammenheng med fornorskning og revitalisering. Finansiert av Norsk Kulturråd, gjennom utviklingsprogrammet for museenes samfunnsrolle. Prosjektperiode 1.1.2019-31.12.2021. Prosjektansvarlig: Jorunn Jernsletten. Rapporter fra prosjektet så langt:
 
Avsluttede prosjekter