Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
Digitalt fortalt
På Digitalt fortalt finner du historier og fortellinger laget og lagt ut av både privatpersoner og institusjoner. Varanger Samiske Museum har lagt ut fortellinger her. Du kan søke på navn, type historier, mm. Vi har lagt ut dokumentarfilmene fra prosjektet Samisk ungdom - søk på museets navn.