Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
Søk i våre samlinger
Vi har digitalisert vår samling og har påbegynt arbeidet med å digitalisere vårt fotoarkiv. Du kan se samlingene våres på Digitaltmuseum.no

 

http://digitaltmuseum.no/info/owners/VSM