Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
Om museet

Varanger Samiske Museum er et sjøsamisk museum. Museet dokumenterer og formidler den sjøsamiske kulturhistorien i Varanger, samisk forhistorie og samisk samtid. I tillegg er samisk brukskunst og håndverk - duodji - et viktig satsningsområde. Finnmarks forhistorie og arkeologi formidles også gjennom basisutstillinga "Sjøsamene".

 Tilbud:

  • Museumskafé med salg av kaffe  og vafler i sommersesongen
  • Trådløs internett
  • Museumsbutikk
  • Utendørs og innendørs lekeplass
  • Faste og midlertidige utstillinger
  • Møteromsutleie

Museets hovedbygg ble satt opp i 1994 og har en spennende arkitektur som tar utgangspunkt i tradisjonell samisk byggeskikk og det omkringliggende landskapet.

I tillegg til utstillinger fungerer museet også som kulturhus for lokalbefolkningen med mange ulike arrangementer i løpet av året. Se også våre nettutstillinger: Nettsiden luondu.no forteller om kulturminneområdet, nettstedet saivu.com forteller om samisk tro og mytologi.

Kulturminneområdet Ceavccageađge/Mortensnes formidles av oss. Her er museumsbygg med utstilling og butikk, salg av kaffe og vafler, åpent i sommersesongen. En tilrettelagt sti tar vandreren gjennom 10.000-års kulturhistorie som forteller om kontinuerlig bosetning fra steinalder fram til i dag, med hustufter, graver og offerplasser. Området er unikt i Europa og beretter om sentrale aspekter ved utviklingen av samisk kultur.