Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
 

Vil du selge dine varer på Vuonnamárkanat 2016?
Vuonnamárkanat 2016 åpner for søknader fra selgere/produsenter
Ny søknadsfrist: 30. juni!! Ta kontakt med Varanger Samiske Museum for å få tilsendt søknadsskjema og retningslinjer på e-post: vsm-info@dvmv.no eller telefon: 952 62 155. ELLER last ned skjema - se kantemenyen til venstre.
 
Husk at søknad om bodplass skal skje skriftlig på eget søknadsskjema merket 2016 - levering kan skje elektronisk pr epost, sendes i posten eller leveres på museet. Alle søkere skal motta bekreftelse på at søknad er mottatt (pr epost eller telefon). Hvis du ikke har mottatt bekreftelse - ta kontakt med museet, for da er ikke søknaden din registrert!
 
Les mer om markedet i kantmenyen til venstre, og sjekk undermenyen markert i lyseblått for mer om påmelding, info til selgere, mm. her


Publisert: 18.04.2016 av Mia Krogh