Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
 

Várjjat sámi musea ?állosat nr. 10 er klar
Fra prosjektet "Kofter på tvers av tida"
Ny bok i museumsbutikken: “Koftebruk, fornorsking og samisk vitalisering i Nesseby 1920-2020” O??a girji museabuvddas: “Gáktegeavaheapmi, dáruiduhttin ja sámi ealáskahttin Unjárggas 1920-2020”


Publisert: 19.01.2022 av Mia Krogh