Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
 

Utstilling Samisk vev
Vi har fått låne av RiddoDuottarMuseat og Karasjok husflidslag en utstilling med vevnader fra Sápmi, som spenner fra tradisjonelle bånd og grener til kunstneriske uttrykk. Utstillingen vises fra oktober 2020 til januar 2021.
Publisert: 21.10.2020 av Mia Krogh