Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
 

Artikkel om koftebruk i Unjárga / Nesseby
Gratis artikkel tilgjengelig på nett fra prosjektet "Kofter på tvers av tida", om endringer i bruk av kofter i Nesseby de siste 100 år i lys av fornorskning og revitalisering. Den ble først publisert i det idéhistoriske tidsskriftet ARR, https://arrvev.no/nummer/klede. De har et samarbeid med Salongen – nettidsskrift for filosofi og idéhistorie, så artikkelen er nå gratis tilgjengelig på nettet: http://www.salongen.no/man-ma-jo-vise-hvor-man-kommer-fra/ NB: bildene i artikkelen er illustrasjoner som redaktørene i tidsskriftet har valgt, de er ikke valgt av forfatteren.


Publisert: 23.09.2020 av Mia Krogh