Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
 

VSM er stengt mandag 28.09.2020
På grunn av internt møte er museet stengt mandag 28.09.2020. Vi beklager dette og ønsker dere hjertelig velkommen ved en annen anledning!
   


Publisert: 23.09.2020 av Mia Krogh