Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
 

Varanger Samiske Museum holder stengt for publikum. 16. mars -17. april 2020.
Etter anbefaling fra norske helsemyndigheter, og som et tiltak for å begrense spredningen av coronavirus, holder Varanger Samiske Museum stengt for besøkende fra mandag 16. mars til 17. april 2020. Vi kommer tilbake med mer informasjon etter dette.
Publisert: 16.03.2020 av Mia Krogh