Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
 

Kurs i spinning med håndtein
Spinning av ull på håndtein er en del av den sjøsamiske kulturarven i Nesseby, og nå blir det dagskurs på museet Lørdag 16 november 2019 arrangerer Tana og Nesseby Husflidslag kurs i spinning av ull på håndtein. Deltakere får lære om historisk bruk av ull, og lære seg å spinne og tvinne ullgarn på håndtein. Tid: 0900- 17.00 sted: Varanger Samiske Museum. Kursavgift kr 300 for medlemmer av husflidslaget, kr 350 for ikke medlemmer, må betales før kursstart. Bindende påmelding innen 6 november til kurslærer Jorunn Jernsletten, epost: jorunn.jernsletten@gmail.com, tlf 48144588 Min. Deltakere 10 stk.


Publisert: 16.10.2019 av Mia Krogh