Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
 

Vi som ble igjen - frigjøringa 1944
Temalørdag 23.11 kl. 13 på museet i anledning Frigjøringsjubileet
Mari-Ann Nilssen innleder til temaet om hva som skjedde med de 800 av Nessebys 1200 innbyggere som ikke ble evakuert brannhøsten 1944. Hvor gjorde de av seg, hva skjedde når tyskerne var dratt, hvordan levde folk videre? Fotomotiv: Bildet er tatt ved Abelsborgvannet/Lille Fiskevann og viser hytta til Hjørdis og Henrik Nilssen. Hytta ble bygd ca. 1937, og revet like etter krigen - i 1946 - for å gi husly til en familie i Vesterelv. Hytta var tilholdssted for en rekke personer i oktoberdagene 1944 da tyskerne iverksatte tvangsevakuering av befolkningen. Fra venstre: irsksetteren Kari, Henrik Nilssen, Bjørg Bjørkly, Hjørdis Nilssen. Foto: Nils Bjørkly, 1939.


Publisert: 03.10.2019 av Mia Krogh