Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
 

Fra museumssamlingene september 2018
Etter en god sommerferie er «Fra museumssamlingene tilbake». I 2018 presenterer vi smakebiter fra Várjjat Sámi Musea - Varanger Samiske Museums samling. I september viser vi frem to gjenstander laget av en lokal kunstner fra Unjárga / Nesseby Museer har mange arbeidsoppgaver og virkeområder, men en av museets viktigste funksjoner er å fungere som samfunnets kollektive hukommelse! En måte å gjøre dette på er gjennom å samle. VSMs gjenstandssamling består av 1097 gjenstander som alle forteller noe om tiden de stammer fra og menneskene som forholdt seg til dem. Museets samlinger er førstehåndskilder til kunnskap og museene tar var på dem for samfunnet. For hvordan skal vi vite hvem vi er om vi ikke vet hvor vi kommer fra?

Begge gjenstandene er laget av Ándde Per Niillas / Nils Persen Magga fra Gorgŋetak / Gornitak på nordsida av Varangerfjorden.

Ándde Per Niillas var bygningssnekker. Han jobbet i mange år i Vadsø med gjenreisinga av Vadsø etter krigen. Han satt opp mange hus og hadde lokale Nessebyungdommer med på laget, bl.a. Uhcc Ánddeš Piera/Per Andersen, far til Per Oskar Andersen. Utover 1950-tallet, fortsatte han som bygningssnekker i distriktet, også i Nesseby. 

Han var også møbelsnekker og laget kjøkkenbenker, skap m.m. Denne virksomheten var på slutten av 1950-tallet-1960-tallet. Da var det lite husbygging. Vi vet ikke når han begynte med sitt kunstneriske virke, men på slutten av 1960-tallet var det blitt hans hovedgeskjeft.

 


 

Gornitak 1937
Fra venstre: Elen Marit Persen, Nils Persen Magga (1907-1992), Elen Risten (Persen Magga 1902-1971) g. Mikkelsen, Anders Persen Magga (1893-1961), Sara (Paltto 1900-1971) gift Persen Magga, Aslak Parelius Johnsen (1913-1988).
Foran fra venstre: Paul Persen Magga (1896-1985), Martha Kristine, gift Iversen (1931-2015) og Per Johan Andersen (1923-1979)

 

 

Fra Nils Persen Maggas 70-årsdag. Fra venstre: Martha Kristine Iversen, Elen Marit Roska, Solveig Johnsen og Inger Johanne Johnsen med jubilanten Nils i midten. Foto: Olaf B. Johnsen

 

Fotoene er ikke en del av VSMs samling, men er gjengitt med tillatelse.

 

 

Dette bildet er et linoleumssnitt eller linosnitt, det vil si et trykk der myk linoleum brukes som trykk plate. Delene rundt motivet skjæres bort med kniv eller huljern så rulles fargen på de feltene som er igjen og til slutt legges papiret oppå platen og alt føres gjennom en trykkpresse. Teknikken ligner på tresnitt, men resultatet blir litt annerledes.

Figurene av mannen med kjørerein og pulk er skåret ut i tre og montert på en treplate. De er svært detaljerte og malt i fine farger. Ifølge giveren til museet har reinen hatt horn laget av ekte reinhorn, men de har blitt borte i årenes løp.

 

Tusen takk til Øystein Nilsen og Frøydis Betten for foto og informasjon!Publisert: 03.10.2018 av Heljä Pasma