Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
 

Museet har stengt mandag 3. september 2018 på grunn av opprydning etter Vuonnamárkanat.


Publisert: 29.08.2018 av Heljä Pasma