Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
 

Kurs om muntlig historie
31. august og 1. september: Kurs om muntlig historie (oralhistorie): Varanger Samiske Museum skal være vertskap for kurset "Minnesamling med video" fredag 31. august. Hovedmålgrupper for kurset er museumsansatte og historielagsmedlemmer, men andre profesjonelle eller frivillige som arbeider med lokal-, kultur- eller allmenn historie er også velkomne. Selve kurset går fra kl 09-16. Senere om kvelden 31/8 og hele lørdag 1/9 skal det arbeides praktisk med intervjuopptak, og kursdeltakerne er velkomne til å delta også i det. Kurset er en del av prosjektet "Krafttak for muntlig historie" (http://krafttak.memoar.no) Bakgrunnen er den sterkt økende interessen for å samle inn, dokumentere, arkivere og ikke minst bruke muntlige kilder både i museer og i det frivillige historiearbeidet. Hovedansvarlig er Memoar - norsk organisasjon for muntlig historie. Medarrangører er - utenom Varanger Samiske Museum - Norsk etnologisk gransking, Landslaget for lokalhistorie og Folkeminnesamlinga. Foreleserne på kurset blir Bjørn Enes fra Memoar, Audun Kjus fra NEG og Line Esborg fra NFS. Intervjuopptakene fredag kveld må foregå i Varangerbotn. På lørdag 1/9 kan de gå både i Varangerbotn og andre steder i Øst-Finnmark - avhengig av hva som passer best for dem som skal intervjues. Både deltakere og andre er velkomne til å foreslå intervjuobjekter - viktige kilder til den nære historie i Øst-Finnmark. Kursprogram og påmeldingsskjema finnes her: http://krafttak.memoar.no/aust-finnmark Kursansvarlig kan kontakts på epostadressen post@memoar.no


Publisert: 13.08.2018 av Heljä Pasma