Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
 

Utstillingsåpning
MANDAG 7. MAI KL. 18.00
Vi inviterer til åpning av utstilling med arbeider som barn og unge ved Unjárgga oahppugáldu/Nesseby oppvekstsenter har laget vinteren 2017/2018.
Vi inviterer til åpning av utstilling med arbeider som barn og unge ved Unjárgga oahppugáldu/Nesseby oppvekstsenter har laget vinteren 2017/2018.
 


Publisert: 30.04.2018 av Heljä Pasma