Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
 

Utstillingsåpning
SØNDAG 11. MARS KL. 18.30
Varanger Samiske Museum viser fotoutstillinga SAMISKE HUS, av Randi Sjølie. Dette er en vandreutstilling som formidler samiske hus og byggeskikk, sett gjennom Randis kamera og øyne, gjennom mange år som bygningsvernfaglig rådgiver i Sametinget. Salg av kaffe og vafler. Randi er selv til stede og presenterer utstillinga. BURES BOAHTIN - VELKOMMEN!
 
Samiske hus, ei fotoutstilling
Randi Sjølie har vært saksbehandler for samisk bygningsvern i en periode på 25 år (1990-2015), tilknyttet både Finnmark fylkeskommune og Sametinget. Bildene er tatt i denne perioden. I en slik jobb, med kontakt med mange hus, har det også vært en utfordring å ta bilder som kan fortelle noe mer utover det rent bygningsmessig nødvendige. Denne utstillinga er satt sammen av slike bilder, der husets stemme høres.
 
Utstillinga vises i hallen/kaféen.
Foto: Heljä Pasma/Várjjat Sámi Musea


Publisert: 09.03.2018 av Mia Krogh