Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
 

"Fra museumssamlinga" Februar
Hver måned i 2018 kommer vi til å presentere noe fra Varanger Samiske Museums samling. I februar viser vi frem en bildeserie på tre fotografier, fotograf er John Ole Nilsen (1914-1998) og motivet er fiske.

Hva er egentlig et museum? Museer har mange arbeidsoppgaver og virkeområder, men en av museets viktigste funksjoner er å fungere som samfunnets kollektive hukommelse! En måte å gjøre dette på er gjennom å samle. Várjjat Sámi Musea – Varanger Samiske Museum har en fotosamling på nesten 20 000 bilder som alle sier noe om tiden de ble tatt i. Museets samlinger er førstehåndskilder til kunnskap og museene tar var på dem for samfunnet. For hvordan skal vi vite hvem vi er om vi ikke vet hvor vi kommer fra?

Bildene viser brødrene Konrad Andersen (1923-1988) og Karluf Andersen (1917-1988) som er på vei inn, og etterhvert har kommet på land, i Gurluovttgohppi / Godluktbukt etter å ha vært på fiske. I fjæra venter fiskesultne nessebyværinger på dagens middag. Bildet er tatt 28. februar 1967, så det var nok fersk torsk med lever og rogn som sto på menyen. På det siste bildet: Den unge mannen nærmest til venstre er en Johansen fra Mortensnes, og kvinnen med ansiktet mot kamera er Johanne Pettersen.

Bildene er en del av fotosamlinga etter John Ole Nilsen. Han kom fra og var bosatt i Fuoiknjárga / Bunes i Unjárgga gielda / Nesseby kommune der han drev småbruk sammen med familien. John Ole Nilsen var redaktør for den samiskspråklige avisa Nuorttanaste i perioden 1960-1992. Museet mottok fotosamlinga og arkivet hans i gave i 2001 og har siden jobbet med digitalisering og publisering av samlinga.


Publisert: 07.02.2018 av Mia Krogh