Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
 

Samenes nasjonaldagsfeiring 2018
PROGRAM
Feiringen går over flere dager med ulike arrangementer, og inneholder et variert program med ulike aktiviteter, som konserter, skirenn, forfatterbesøk og 6.februarfeiring. Se hovedsaken for program på samisk og norsk.
 
PROGRAM SAMISK                              PROGRAM NORSK
 
Enkeltaktivitetene vil annonseres - følg med!


Publisert: 02.02.2018 av Mia Krogh