Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
 

Joikekonsert på VSM
Vi tyvstarter feiringen av Samefolkets dag
Tidspunkt: søndag 4.2. kl. 18 Vi samarbeider fortsatt med Unjárgga Sámesearve om årets 6. februarfeiring, og inviterer denne gang til joikekonsert med lokale joikere. Dere får høre Mai-Britt Utsi, Espen Roska, Bjørg Guttorm, Astrid Siri, Øystein Nilsen, Johan Andreas Andersen, m.fl. Temaer for konserten er post, sjø, rein, kjærlighet, mm. Salg av kaffe og vafler BURES BOAHTIN - VELKOMMEN!

4. februar, kl. 18.00  Joikekonsert på Varanger Samiske Museum
 
Lokale joikere: Mai-Britt Utsi, Espen Roska, Bjørg  Guttorm, Astrid Siri, Øystein Nilsen, Johan Andreas Andersen m. fl.
 
Joiketemaer: post, sjø, rein, kjærlighet m.m.

Arrangør: Unjárgga Sámesearve og Varanger Samiske MuseumPublisert: 01.02.2018 av Mia Krogh