Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
 

Ledig stilling Tana museum
AVDELINGSLEDER/KONSERVATOR
Deanu musea/Tana museum har ledig et 100% vikariat som avdelingsleder/konservator ut året 2018 med mulighet for forlengelse. Snarlig tiltredelse. Søknadsfrist 5. februar.
 
Museumsleder vil ha ansvaret for daglig drift av museet. I tillegg til fagområdet innbefatter dette økonomi, personell, planlegging, prosjekter og utvikling av museet i samsvar med visjoner, mål og vedtekter, de fire F’er, ICOMs museumsetiske regelverk og samarbeid med de andre museene i siidaen. I et lite arbeidsmiljø må museumsleder også påregne andre og praktiske oppgaver. Avdelingsleder er direkte underlagt direktøren for stiftelsen. 
 
Vi søker en person med med mastergrad i historie eller tilsvarende kulturhistoriske/samfunnsvitenskapelige fag. Søkere med lavere grad kan også bli vurdert. Du må ha kunnskap om samiske samfunnsforhold og kulturforståelse. Samisk og/eller finsk språkkompetanse vil være en fordel, samt erfaring fra prosjektledelse, museumsarbeid, utstillingsarbeid og samlingsvirksomhet. Du må ha evne til å arbeide resultatorientert og målrettet, både selvstendig og i samarbeid med andre. Se fulltekst for mer.

Spørsmål om stillingen rettes museumsleder Mia Krogh på tlf: 952 62 152. Søknad med CV samt kopier av attester og referanser sendes elektronisk til: post@dvmv.no
 
Søknadsfrist: 05.02.2018           SE FULL TEKST HERPublisert: 16.01.2018 av Mia Krogh