Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
 

Ledig stilling
AVDELINGSLEDER/KONSERVATOR
Várjjat Sámi Musea/Varanger Samiske Museum har ledig et 100 % vikariat i 2018 som avdelingsleder/konservator, med snarlig tiltredelse. Vikariatet gjelder fram til 31.12.2018, hvoretter stillingen vil lyses ut fast.
 
Museumsleder vil ha ansvaret for daglig drift av museet. I tillegg til fagområdet innbefatter dette økonomi, personell, planlegging, prosjekter og utvikling av museet i samsvar med visjoner, mål og vedtekter, de fire F’er, ICOMs museumsetiske regelverk og samarbeid med de andre museene i siidaen. I et lite arbeidsmiljø må museumsleder også påregne andre og praktiske oppgaver. Avdelingsleder er direkte underlagt direktøren for stiftelsen.

Vi søker en person med høyere utdannelse innen arkeologi primært. Det er ønskelig med erfaring fra museumsarbeid, prosjektledelse og ledererfaring generelt. Kompetanse i samisk kulturhistorie, kjennskap til samisk språk og kultur, samt erfaring fra kulturminnevern vil være en fordel. Personlig egnethet og samarbeidsevner vektlegges. I tillegg bør søker ha førerkort og bil, da ulike tiltak og arrangementer skjer på kulturminneområdet og andre steder i kommunen, og møter og arrangementer i museumssiidaen kan skje ved de ulike museumsenhetene. Søkere med annen utdannelse kan vurderes hvis andre kriterier oppfylles.

Lønnes etter gjeldende tariff.

Spørsmål om stillingen rettes museumsleder Mia Krogh på tlf: 952 62 152. Søknad med CV samt kopier av attester og referanser sendes elektronisk til: post@dvmv.no  

Søknadsfrist: 15.1.2018           SE FULL TEKST HERPublisert: 02.01.2018 av Mia Krogh