Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
 

Ledig stilling som direktør
Deanu ja Várjjat Museasiida / Tana og Varanger Museumssiida har ledig stilling som direktør, søknadsfrist 25.11. Stiftelsens administrasjon og direktørens kontorsted er lagt til Varanger Samiske Museum i Varangerbotn.
 
 Søknadsfrist 25.11.2017. Utlysningen finnes også på nav.no

 
Utlysningstekst norsk
 
Utlysningstekst samisk


Publisert: 30.10.2017 av Mia Krogh