Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
 

VELKOMMEN TIL INFOMØTE
Kulturminner i kommunen (KIK)
Varanger Samiske Museum er i gang med arbeidet med en egen kulturminneplan for Nesseby kommune. Vi inviterer til infomøte torsdag 28. september. Tidspunkt: kl. 18 Sted: Varanger Samiske Museum BURES BOAHTIN - VELKOMMEN!
 
Kommunen har etter søknad fått midler fra Riksantikvaren til gjennomføring av en slik plan. Målet med KIK-prosjektet er å styrke kompetansen om kulturminner i kommunene og få bedre oversikt over verneverdige kulturminner. Prosjektet legger til rette for dette gjennom arbeid med kommunale kulturminneplaner. Målet er at 90 % av alle kommunene i landet skal ha vedtatte planer med et særskilt fokus på kulturminner innen 2020.
 
Varanger Samiske Museum skal gjennomføre arbeidet for kommunen, og ønsker å dra inn lag, foreninger og frivillige på råd om hvilke kulturminner som bør komme med i planen. Det vil inviteres til infomøte i løpet av høsten.


Publisert: 20.09.2017 av Mia Krogh