Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
 

VUONNAMÁRKANAT
Varangerbotn lørdag 2. september kl. 10-16
Museets ansatte er i full gang med klargjøring til markedet i museets utendørsområde. Godt vær er bestilt og vi kan tilby nye aktiviteter til barn, både duodjiverksted og underholdning. Se liste over årets selgere i kantmenyen til venstre. BURES BOAHTIN - Vi ønsker alle - både selgere og besøkende - velkommen til markedsdag!
 
Forsidefoto: Vuonnamárkanat 2016 - foto: Lena Kristiansen


Publisert: 22.08.2017 av Mia Krogh