Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
 

Vuonnamárkanat åpner for søknad på kafédrift
Lag, foreninger og skoleklasser kan søke om kafédrift inne på museet under Vuonnamárkanat. Det er kaffe, kaker og brus/juice som skal selges. Benytt samme søknadsskjema som for søknad om bodplass. Søknadsfrist: 30. juni
 
Last søknadsskjema norsk her, samisk her, eller ta kontakt på vsm-info@dvmv.no eller telefon +47 952 62 155.


Publisert: 16.05.2017 av Mia Krogh