Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
 

Vuonnamárkanat søker parkeringsvakter og billettselgere!
Vuonnamárkanat 2017 søker etter lokale lag, foreninger og/eller skoleklasser til å stå for parkeringsvakttjeneste og billettsalg under årets Vuonnamárkanat den 2. september. Søknadsfrist: 26. mai

Parkeringsvakttjeneste: Arbeidsoppgavene til parkeringsvaktene består av å dirigere biler på plass, sørge for at plassen utnyttes så godt som mulig, at det ikke oppstår skader på biler og at ingen blir parkert inne. Det inngår ikke å parkere biler for folk. Museet deler inn de tilgjengelige parkeringsplassene i Varangerbotn inn i roder på forhånd og parkeringsvaktene bemanner disse rodene Her er det behov for at 9 parkeringsvakter er i arbeid fra 9-16:30. Arbeidet ledes av en arbeidsleder. Honoreres med 20 000,-

Billettsalg: Arbeidet går ut på å selge billetter og registrere besøkende samt være Vuonnamárkanats ansikt utad. Billettselgerne får også ansvaret for at uønskede objekter ikke tas med inn på markedsområdet; sykler, medbrakt mat, samt heliumballonger. I tillegg har billettselgerne ansvar for å telle opp inntektene sammen med museets ansatte på slutten av dagen. Her er det behov for at tre billettsalgsstasjoner er bemannet fra 9 til 16.  Honoreres med 10 000,-

Er ditt lag/forening/skoleklasse interessert i jobben eller ønsker mer informasjon? Ta kontakt med Dag Broch på e-post dag.broch@dvmv.no eller telefon 98 89 96 65. Søknadsfrist: 26. mai 2017.Publisert: 02.05.2017 av Mia Krogh