Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
 

VÅRSYSLER PÅ VSM
Prosjekt "Siste nytt fra forskningsfronten" i emninga
Varanger Samiske Museum har fått tilsagn om kr 220 000 fra Sametinget til prosjektet som skal formidle nyeste nytt fra forskerhold her i Varanger. Resultatet skal vises fram i basisutstillinga vår, i en ny temadel der nye resultater fra arkeologisk forskning på pionerbosetninga i Varanger er først ute.
 
Det er resultatet fra doktorgradsundersøkelsene til fylkesarkeolog Jan Ingolf Kleppe som skal presenteres gjennom digitale modeller og tekst. Det har skjedd mye ny forsking særlig innen geologi og klimaforskning som gir et nytt bilde av istidens sluttfase og den første bosetninga som fant sted i Varanger rett etter istida. Våre medarbeidere er i gang med ombygging i utstillinga for å gjøre rom for presentasjon av siste nytt fra forskningsfronten.
 
Det er avdelingen bakerst på bildet som omgjøres, under isbreen som trekker seg tilbake fra kysten.
Kongeparet på offisielt besøk i Nesseby 2015. Foto: Svein Gj. Gjeruldsen, det Kgl.hoff.


Publisert: 26.04.2017 av Mia Krogh