Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
 

Utstillinger våren 2017
FASTE UTSTILLINGER: Sjøsamene - museets basisutstilling Stállobiedju - museets lekerom Belter og bånd/Holbier og ermekanter - fast utsmykning MIDLERTIDIGE: Strikkeutstilling - visning til 12. april Barents, naturen kjenner ingen grenser - visning til 12. april Duodji - visning på ubestemt tid KOMMER: Elevutstillinga - mai Kunst av Hans Ragnar Mathisen - sommersesongen


Publisert: 20.03.2017 av Mia Krogh