Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
 

HISTORIEKVELD PÅ MUSEET 1. februar
Tidspunkt kl. 18-21
Varanger reinsamelag og Nesseby sameforening arrangerer historiekveld med hovedtema Nessebys plass i 100 års samebevegelse: - Samiske pionerer og fremvekst av samiske organisasjoner - Pause med salg av mat - 1970-80 tallets oppreisning for rettigheter De som var med og deres etterkommere forteller, vi viser bilder og minnes. BURES BOAHTIN - VELKOMMEN!


Publisert: 10.02.2017 av Mia Krogh