Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
 

Strikkefestival!
24.-25. februar
PÅMINNELSE: Isak Saba senteret og Varanger Samiske Museum inviterer til strikkekafé, work-shops, presentasjoner/ foredrag og utstilling av strikkaplagg. Det blir strikkekveld på Sabasenteret fredag 24. og seminar og utstilling på museet lørdag 25. februar. Vi trenger ditt bidrag - sett i gang og strikk eller finn fram skatter fra kistebunnen som vi kan stille ut!
 
Vi ber publikum om å bidra med strikkaprodukter til utstilling, og informasjon og historier knyttet til tingene. Museet må ha produktene i hende innen 20. februar. Vi kommer tilbake til program med tidspunkter senere. Les mer om festivalen her: http://www.varjjat.org/web/index.php?odas=91&giella1=nor
 


Publisert: 10.02.2017 av Mia Krogh