Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
 

Lihkku beivviin!
SAMEFOLKETS DAG 6. FEBRUAR
Hipp, hipp, hurra! Museet inviterer til kaffe og kake kl. 12-14, åpne utstillinger og gratis inngang. BURES BOAHTIN - VELKOMMEN!


Publisert: 06.02.2017 av Mia Krogh