Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
 

Tråante 2017
VI FEIRER 100-ÅRSJUBILEET FOR SAMENES FØRSTE LANDSMØTE
I forbindelse med 100-årsjubileet og samefolkets dag 2017 arrangerer Varanger Samiske Museum seminar og joikekonsert 5. februar. Dette er et av våre bidrag til jubileet. Det blir joikekveld fra kl. 18 til ca. kl. 20.30 6. februar inviterer vi til kaffe og kake kl. 12-14 - åpne utstillinger, gratis inngang. BURES BOAHTIN - VELKOMMEN!
 
Les mer om Tråante 2017  her
 
5. februar
Joikekveld på VSM - kl. 18 - ca. 20.30
Programmet er delt i to: første del er en presentasjon av ulike joikeprosjekter, museet presenterer Lagercrantzprosjektet, Øystein Nilsen presenterer Joik i Varanger og Mai Britt Utsi (f. Olsen) presenterer sitt dr.gradsarbeid med bl.a. flere ukjente joiker fra Varanger.
Det blir pause med servering før andre del, som er en joikekonsert med Øystein Nilsen, Mai Britt Utsi, UNTAK, Johan Andreas Andersen, Espen Roska og skoleelever ved Nesseby oppvekstsenter.

 
6. februar
Kaffe og kake på museet kl. 12-14
Vi inviterer til kaffe og kake og vandring i utstillingene. Åpne utstillinger - gratis inngang i anledning dagen.
 
 
I tillegg arrangerer Varanger reinsamelag og Nesseby sameforening Historiekveld på museet 1. februar. Les mer her
 
 
Ellers bidrar VSM med:
  • Utstillingen Elleve samiske tidsbilder - 11 sámi áigegova under Tråante 2017, åpning 5. februar på Ringve Musikkmuseum, som siden drar på vandreutstilling i Norge i 2017
  • Bååstede under Tråante 2017 - en infoutstilling av Norsk folkemuseum og mottakermuseene om tilbakeføringsprosjektet Bååstede 
  • Gea mu gávtti! - Se min kofte! - nytt skoletilbud fra 2017
 


Publisert: 23.01.2017 av Mia Krogh