Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
 

Skoletema Elleve samiske tidsbilder - 11 sámi áigegova
12. og 13. januar deltar lokale skoler på temaopplegg
Ungdomsskoleelever fra Tana og Nesseby deltar på opplegg knyttet til utstillinga som Varanger Samiske Museum åpnet 13. desember. Utstillinga er en samtidsdokumentasjon av 11 samiske miljø i Sápmi der 27 samiske personer blir portrettert og forteller om sine liv. Det 11. tidsbildet handler om skeive samer – queer sámit. Det er prosjektleder Jorunn Eikjok som gjennomfører opplegget sammen med Dávvet Bruun-Solbakk som portretteres i det 11. tidsbildet.
 
Museumsleder Mia Krogh, prosjektleder og idéskaper Jorunn Eikjok, og foto-
graf og Jorunns samarbeidspartner Ola Røa. I bakgrunnen ses portrettet av
Dávvet Bruun-Solbakk og det 11. tidsbildet. Foto: Thorbjørn Bjørkli


Publisert: 10.01.2017 av Mia Krogh