Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
 

Viktig info til våre butikkunder!
TIL DEG SOM HAR KJØPT SAMISK ALMANAKK 2017
Utgiver av almanakken, SEG, har opplyst oss at det har sneket seg inn en feil i årets utgave. De har nå produsert ny, og alle som har kjøpt Samisk almanakk 2017 kan komme å bytte den på museet, eller annet utsalgssted. Husk å ta den gamle med!

Her er hva SEG sier om saken:

"Det har dessverre sneket seg inn en feil i den samiske almanakken for 2017. Ukedagene i mai måned stemmer ikke overens med datoene for samme måned. Dette er høyst beklagelig, og vi holder på å rette opp feilen i nye almanakker som er under produksjon. De som har kjøpt almanakken kan ta denne med seg og bytte til en ny på utsalgssted.

Dersom det ikke er mulig for kunden å hente en ny almanakk på utsalgsstedet, kan de ta direkte kontakt med SEG på facebook.com/SamiEalahus-ja-Guorahallanguovddas, mail: seg@segdeatnu.no eller tlf: 455 13 601.

Vi beklager sterkt ulempene dette medfører for våre kunder."
Publisert: 05.01.2017 av Mia Krogh