Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
 

Varanger Samiske Museum ønsker våre gjester Godt Nytt År!
Åpningstider i vinterhalvåret: man-fre kl. 10-15 stengt i helger og offentlige fridager Vi minner om utstillinga Elleve samiske tidsbilder - 11 sámi áigegova som vises til og med 20. januar. BURES BOAHTIN - VELKOMMEN!


Publisert: 05.01.2017 av Mia Krogh